Bæredygtighed

Stråtag af danske tagrør er miljømæssigt nummer 1, viser livscyklusanalysen.
Stråtag af danske tagrør er miljømæssigt nummer 1, viser livscyklusanalysen.

Klimavinderen
I en miljøvurdering foretaget af Teknologisk Institut kommer stråtaget ind som vinder, når det handler om at minimere negative påvirkninger af klimaet. I en hollandsk livscyklusanalyse af alle tagtyper er stråtaget ligeledes det mindst miljøbelastende, uanset hvilket miljøkriterium, der sammenlignes.

Straatagets Kontor er – i samarbejde med Teknologisk Institut og Carlo F. Christensens A/S – nu i gang med at kortlægge alle miljøaspekter i stråtagets livscyklus. Arbejder munder ud i en miljøvaredeklaration, en EPD (Environmental Product Declaration), som rådgivere og bygherrer kan bruge, når de ønsker dokumentation for tagets miljøaspekter.

EPD-projektet er støttet af Miljøstyrelsen og forventes færdigt ved udgangen af 2016.

Livscyklusanalyse, Tekn. Inst. & JTL – pdf

Politiken tillæg – klimavinder – pdf

Klimaartikel fra TÆK 3 2014 – pdf

 
Du er her: ForsideBæredygtighed
www.straatagetskontor.dk