Bæredygtighed

Stråtag af danske tagrør er miljømæssigt nummer 1, viser livscyklusanalysen.
Stråtag af danske tagrør er miljømæssigt nummer 1, viser livscyklusanalysen.

Klimavinderen
I en miljøvurdering foretaget af Teknologisk Institut kommer stråtaget ind som vinder, når det handler om at minimere negative påvirkninger af klimaet. I en hollandsk livscyklusanalyse af alle tagtyper er stråtaget ligeledes det mindst miljøbelastende, uanset hvilket miljøkriterium, der sammenlignes.

Straatagets Kontor har – i samarbejde med Teknologisk Institut og Carlo F. Christensens A/S – kortlagt alle miljøaspekter i stråtagets livscyklus. Arbejdet er støttet af Miljøstyrelsen og er nu afsluttet med bl.a. en miljøvaredeklaration, en EPD (Environmental Product Declaration), som rådgivere og bygherrer kan bruge, når de ønsker dokumentation for tagets miljøaspekter.

Desuden er stråtagets miljøaspekter beskrevet i denne rapport:

Det økologiske og bæredygtige stråtag – pdf


Livscyklusanalyse, Tekn. Inst. & JTL – pdf

Politiken tillæg – klimavinder – pdf

Klimaartikel fra TÆK 3 2014 – pdf

EPD Straatag Carlo F. Christensen – pdf

Plader af gamle tagror. Rapport T.I – pdf

 
Du er her: ForsideBæredygtighed
www.straatagetskontor.dk