Afstandskrav halveret

11. maj 2016

Trafik og Byggestyrelsen har sat kravet til afstand til skel for stråtækte bygninger ned fra 10 til 5 meter, hvis taget vel at mærke er brandsikret. Det er et stort fremskridt i retning af at nå målet om at få stråtaget ind på mange flere nybyggede huse.

I mange årtier har kravet været, at der skulle være 2 x 10 meter mellem stråtækte bygninger, og dette krav har hindret, at der kom stråtag på nye boliger og i mange tilfælde også hindret, at sommerhuse fik stråtag – fordi kravet medførte, at grundene skulle være meget store.

Nu er tækkebranchens mangeårige kamp for at få afstandskravet reduceret endelig lykkedes. I første omgang gælder det for tage, der er brandsikret i henhold til nedenstående. Men forventningen er, at også den mest anvendte type brandsikring, anvendelse af fiberdugen Sepatec, bliver tilsvarende godkendt, så også stråtækte ejendomme, der er brandsikret med Sepatec, bliver omfattet af halveringen.

Her følger teksten fra Trafik- og Byggestyrelsen:
For så vidt angår stråtage for enfamiliehuse mv. gælder jf. Eksempelsamlingen afsnit 7.10, at afstanden til skel for fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, campinghytter og dertilhørende småbygninger bør være mindst 5 m, såfremt stråtaget er brandsikret. Ved brandsikring forstås her, at stråtaget er udført af traditionelle tagrør og tækket direkte, uden bagvedliggende hulrum, på en bagvedliggende bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] udført af materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Tagdækningen af strå fastgøres til underliggende bygningsdel med ubrændbart materiale.

For yderligere information: Se www.bygningsreglementet.dk eller ring/mail til Straatagets Kontor

 

Alle nyhederDu er her: ForsideNyhederAfstandskrav halveret
www.straatagetskontor.dk