Brandsikkerhed

Glasfibervæven Sepatec er den mest udbredte brandsikring af nutidens stråtag. Den lægges ud mellem lægter og strå.

Utallige forsøg og brandtests har vist, at et brandsikret stråtag kun kortvarigt flammer op langs tagets kanter. Herefter lægger ilden sig, og branden bliver til en såkaldt glødebrand, som brænder så langsomt, at brandvæsenet kan nå frem og enten slukke branden eller tage det ulmende tag ned og dermed redde ejendommen.

Forsikringsselskabet Topdanmark har undersøgt brandskader gennem 10 år. Konklusion: Et brandsikret stråtag brænder ikke mere hyppigt end andre tage.

Læs denne pdf: Sepatec redder hus

Brandsikring er ikke et krav i bygningsreglementet, og nogle ejere vælger at spare den merudgift på cirka 10 procent, der er knyttet til at brandsikre huset.

En ganske stor del af merudgiften kan imidlertid spares på forsikringen, så brandsikring burde være et naturligt valg ved nytækning.

En måske kommende brandmand ved siden af prøvetag, der blev brandtestet af Falck i Gilleleje.
En måske kommende brandmand ved siden af prøvetag, der blev brandtestet af Falck i Gilleleje.

Det moderne stråtag er brandsikret, som oftest udført med en kombination af glasfiberdug (Sepatec) og stenuld.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI, har sammen med tækkebranchen udført en række nye tests, som i juli 2016 førte til, at Bygningsstyrelsen anerkendte brandsikringens effektivitet og gav grønt lys for en halvering af kravet til sikkerhedsafstand for brandsikrede, stråtækte bygninger.
Kravet er nu nedsat til 5 meter.

Hermed er der begrundet håb om, at stråtaget igen kan finde anvendelse i f.eks. forstæder til de større byer. I Holland blomstrer nybyggerier med stråtag op i mange af disse bynære udstykninger.

Råd og vejledning om brandsikkerhed
I henhold til det nyeste bygningsreglement kan det være nødvendigt at knytte en brandteknisk rådgiver til sit byggeprojekt, når der skal udarbejdes brandteknisk dokumentation.
Denne rådgivning koster penge og udføres af en række arkitekt- og ingeniørfirmaer samt af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DBI: spørg evt. yderligere her: dbi@brandogsikring.dk

 
Du er her: ForsideBrandsikkerhed
www.straatagetskontor.dk