Afstandskrav

Stråtage mere brandsikre end antaget
Det tog tækkebranchen 10 år at få myndighederne til at ændre kravet om afstand mellem huse med stråtag, så det blev halveret fra 10 til 5 meter – når stråtaget vel at mærke er brandsikret i henhold til en af de godkendte metoder.

På baggrund af brandtests og dokumentation fra ind- og udland ændrede Trafik- og Byggestyrelsen i 2016 reglerne for stråtage, som de er formuleret i Bygningsreglementet. Dermed fik tækkebranchen myndighedernes blåstempling af, at brandsikrede stråtage ikke er nær så brandfarlige som hidtil antaget.

Afstandskravene for stråtækkede bygninger har gennem tiden givet både kommunale sagsbehandlere, rådgivere og bygherrer grå hår i hovedet. Det er en anelse kompliceret, fordi reglerne er forskellige, afhængig af om huset er brandsikret eller ej, og om der er tale om flere bygninger på samme grund. Der er også andre regler, hvis der er tale om sammenbyggede huse, typisk rækkehuse. Og endelig er der forskel på sommer- og helårshuse.

Læs mere om afstandskrav S. 17 – 18 i Fakta om Stråtag

Brandsikring virker
En brand i Møgeltønder i november 2015 viste meget klart at brandsikring virker. Indsatslederen fra Brand og Redning udtalte bl.a.: ”Uden Sepatec brandsikring ville hele ejendommen formentlig være brændt ned til grunden”.

Læs artiklen fra Tæk her

En anden brand i 2017 viste præcist det samme: hus, mennesker og hund blev reddet.
Læs artiklen fra Tæk: Sepatec redder hus

 
Du er her: ForsideBrandsikkerhedAfstandskrav
www.straatagetskontor.dk