Brandsikkerhed

Mange brandforsøg som her ved Falck i Gilleleje har vist, at et stråtag brandsikret med Sepatec eller gips og Rockwool brænder dårligt og langsomt.
Mange brandforsøg som her ved Falck i Gilleleje har vist, at et stråtag brandsikret med Sepatec eller gips og Rockwool brænder dårligt og langsomt.

Det moderne stråtag er brandsikret, som oftest udført med en kombination af glasfiberdug (Sepatec) og stenuld. Undersøgelser viser, at et brandsikret stråtag ikke brænder mere hyppigt end andre tage.

Mange brandtests har dokumenteret, at brandsikringen medfører, at ilden går ud og bliver til en glødebrand, som udvikler sig meget langsomt. Hvis branden opdages kan brandvæsenet nå frem, før der er sket skade på undertag og ejendom.

Også en del brande i virkelighedens verden viser det samme: Bygningen bliver reddet og dermed selvfølgelig også både beboere og værdier.

Branden bringes under kontrol i en kombination af sprinkling med lav vandmængde for at køle glødebranden, og den berørte del af taget kan herefter tages ned, så branden ikke breder sig.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI, har sammen med tækkebranchen udført en række nye tests, som i juli 2016 førte til, at Bygningsstyrelsen anerkendte brandsikringens effektivitet og gav grønt lys for en halvering af kravet til sikkerhedsafstand for brandsikrede, stråtækte bygninger. Kravet er nedsat til 5 meter.

Hermed er der begrundet håb om, at stråtaget igen kan finde anvendelse i f.eks. forstæder til de større byer. I Holland blomstrer nybyggerier med stråtag op i mange af disse bynære udstykninger.

2. Prøvning Sepatec (godkendt som brandsikring med nye afstandskrav) – pdf

Brandsikring af stråtage, DBI, 29.05 2013 – pdf

SBi-notat om Afstandskrav for stråtage – 17 maj 2013 – pdf

 
Du er her: ForsideFakta om stråtagBrandsikkerhed
www.straatagetskontor.dk