Nyt miljøprojekt

18. december 2014
Stråtaget er det mest klimavenlige, fordi stråene, som her høstes på Randers Fjord, ligesom træer bruger CO2 og afgiver ilt under væksten
Stråtaget er det mest klimavenlige, fordi stråene, som her høstes på Randers Fjord, ligesom træer bruger CO2 og afgiver ilt under væksten

Miljøstyrelsen bevilgede i starten af december 2014 penge til at færdiggøre livscyklusanalysen af stråtaget samt til at kortlægge muligheder for genbrug af restprodukter og gamle tage. Teknologisk Instituts analyse af stråtagets miljøfordele, der viste, at stråtaget er det bedste for klimaet, går kun til taget er lagt.

Nu skal resten af livscyklen frem til bortskaffelse analyseres. Resultatet bliver data, der kan bruges til miljømærkning af stråtaget og dermed kommer branchen helt i front inden for bæredygtigt byggeri. Projektet udføres i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Carlo F. Christensen A/S og Straatagets Kontor.

Desuden skal mulighederne for at genbruge restprodukter fra tagrørsrensning og gamle tage, der tages ned, undersøges og beskrives.

Projektet løber i halvandet år og munder ud i en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration), en miljødeklaration af stråtaget.

 

Alle nyhederDu er her: ForsideNyhederNyt miljøprojekt
www.straatagetskontor.dk