Afstandskrav sat ned

Tækkebranchen kan nu dokumentere, at der ikke er forøget brandrisiko ved moderne stråtage. Med brandsikring udvikler en brand sig meget langsomt og samtidig brænder disse tækkede tage ikke oftere end andre typer tag.

Nye brandtests har ført til, at Trafik- og Byggestyrelsen nu tillader, at der bygges dobbelt så tæt som hidtil, fordi myndighederne er blevet overbevist om, at brandrisikoen ved brandsikrede stråtage er væsentligt mindre end hidtil antaget. Nu skal der kun være 5 meter til skel imod hidtil 10 meter.

Den mest benyttede måde at brandsikre et moderne stråtag er ved at lægge en glasfiberdug mellem strå og tagkonstruktion. Denne type brandsikring, Sepatec, er godkendt på lige fod med at tække direkte på plader, som er den anden godkendte metode til brandsikring.

For tækkebranchen er den største hindring i at lykkes med målet om at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter nu fjernet.

Straatagets Kontor er i gang med at udarbejde et overskueligt informationsmateriale om de ændrede regler.

 
Du er her: ForsideOm Straatagets KontorAfstandskrav sat ned
www.straatagetskontor.dk