Presserum

STRÅTAGE MERE BRANDSIKRE END ANTAGET

Her finder du yderligere info, fotos til download og mundtlige kilder.
Denne artikel kan i sin fulde helhed printes/downloades her.

Det har taget tækkebranchen 10 år at nå frem til, at få afstandskravene halveret fra 10 til 5 meter, når stråtaget er brandsikret i henhold til en af de godkendte metoder.

Hermed er den største hindring væk mht. at udbrede dette klima- og miljøvenlige tag på nybyggeri efter hollandsk forbillede. I Holland fordoblede man for nogle år siden antal tækkede tage.

Hidtil har byggegrundene herhjemme skullet være meget store for at leve op til de hidtidige afstandskrav på 20 meter imellem to ejendomme med stråtag ved siden af hinanden. Nu bliver det muligt at bygge nyt med stråtag i både helårs- og sommerhusudstykninger.

Gennem de seneste to år er der gennemført en række nye brandtests af stråtage på DBI, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
Resultaterne ligger i to rapporter her i presserummet.
PDF-fil nr. 2, prøvning af Sepatec
PDF-fil nr. 4, Nye brandtests, 2014

 

Brandtest af brandsikret stråtag ved Falck i Gilleleje. Som altid før flammerne hurtigt ud, og branden overgår til en langsomt udviklende glødebrand.
Brandtest af brandsikret stråtag ved Falck i Gilleleje. Som altid før flammerne hurtigt ud, og branden overgår til en langsomt udviklende glødebrand.

En brand i Møgeltønder i november 2015 viste meget klart at brandsikring virker. Indsatslederen fra Brand og Redning udtalte bl.a.: ”Uden Sepatec brandsikring ville hele ejendommen formentlig være brændt ned til grunden”.
PDF-fil nr. 3, artiklen Sepatec redder gård + 3 stk. fotos, alle nr. 3 med tekst

På baggrund af brandtests og dokumentation fra ind- og udland har Trafik- og Byggestyrelsen nu ændret reglerne for stråtage, som de er formuleret i Bygningsreglementet og i den såkaldte Eksempelsamling, der knytter sig til Bygningsreglementet.
De ændrede regler kan læses i Dansk Byggeris brev til de kommunale tekniske forvaltninger.
PDF-fil nr. 1, Hvad gælder aktuelt, udsendt 23. juni 2016.

Tækkebranchen jubler og på den jyske vestkyst er der begejstring:
”Turisterne foretrækker helt klart at leje sig ind i huse og hytter med stråtag”, siger indehaveren af Hvidbjerg Strand Feriepark, Steen Slaikjær, hvis stråtækte fiskerhytter er lejet ud i lang tid fremover. Derfor er han ved at opføre yderligere 25, også med stråtag.

”Nu kan vi bygge endnu flere sommerhuse med stråtag”, siger entreprenør Finn G. Andreasen fra Ulfborg, som har opført mere end 500 sommerhuse på vestkysten og så absolut foretrækker, at de har stråtag.

 

Brand i ikke-brandsikret gård, april 2016
Brand i ikke-brandsikret gård, april 2016

En brand i et ikke-brandsikret stråtag udvikler sig meget hurtigt. Da en tækkemands egen trelængede ejendom brændte i april måned 2016, blev det tydeligt, hvorfor myten om stråtages brandfare er opstået. I løbet af en halv time var 650 kvadratmeter stråtag væk.
PDF-fil nr. 7, artiklen Tækkemandens eget hus brændte, 3 stk. fotos hertil begynder med 2 og tekst.

Desuden ligger der to rapporter, begge fra 2013. De er udarbejdet af DBI og af SBi, Statens Byggeforskningsinstitut. Begge er en del af det omfattende for- arbejde, der er gået forud for, at myndighederne nu har ændret risikovurderingen af stråtag, når det er brandsikret.

PDF-fil nr. 5 – Brandsikring af straatage

PDF-fil nr. 6 – SBi-notat Afstandskrav for straatage.

Disse rapporter, PDF-fil 5 & 6 konkluderer begge, at brandsikre stråtage er langt mere sikre end hidtil antaget og er dermed den mest valide dokumentation for denne nyhed – ud over de to testrapporter, PDF-fil 2 og 4, begge DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.


Mundtlige kilder:
Formand Straatagets Kontor, tækkemændenes branchekontor: Finn Guld, tlf. 40 15 71 56
Direktør, Straatagets Kontor, Jørgen Kaarup: tlf. 21 25 91 88
Sepatec Brandsikring: Carlo F. Christensen A/S: Tlf. 86 38 76 66
DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, afd. leder Brian V. Jensen, tlf. 61 20 16 63
Hvidbjerg Strand Feriepark: Steen Slaikjær, tlf.75 27 90 40
Murer- og tømrerfirmaet Finn G. Andreasen, Finn G. Andreasen, tlf. 30 97 76 53
Dansk Byggeris chefkonsulent, Niels Strange, tlf. 40 33 64 94

Billedarkiv i high-res.:
Klik billederne store, højreklik og vælg save as:

  1. 1. Brand i ikke-brandsikret gaard april 161. Brand ikke-brandsikret, efter ca 30 min braendt ned. April 161.Ikke-brandsikret gaard, brandtomt April 16
  2. 2. Brandtest Bonderoven ser brand2. Brandtest Branddreng ved siden af testhus

  3. 3. Brand i Tonder - ild er gaaet ud3. Ild ud gennem vinduer - Sepatec redder3. Indsatsleder - Sepatec redder gaard

  4. Moderne tækning i Holland.

    Moderne hus HollandTaet byggeri m straa Holland

 
Du er her: ForsidePresserum
www.straatagetskontor.dk