Sponsorer sikrer fremtiden

Straatagets Kontor er nu sikret overlevelse frem til 2023, men antallet af sponsorer er desværre reduceret i 2. halvår 2022.

Sponsorerne sikrer tækkefagets fortsatte udvikling og har samtidig gjort det muligt at opnå støtte til i alt tre projekter, som bidrager til at sikre økonomien året ud.

Se, hvem der støtter kontoret her

Tæppet blev rykket væk under branchekontorets økonomi, da aftalen om økonomisk støtte via bidrag fra salg af brandfiberdugen Sepatec blev bragt til ophør i marts 2021. Aftalen med firmaet Carlo F. Christensen A/S, der i otte år havde været eneste aktør, der solgte brandsikring med glasfibervæv, ophørte med en uges varsel, fordi der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven. Firmaet fortsatte nogle måneder som sponsor, men da denne aftale også ophørte, var der for alvor økonomisk krise.

Imidlertid har der nu på opfordring meldt sig en række sponsorer, som vi hermed har fornøjelsen af at kunne rette en meget stor tak til. Uden denne støtte ville det næppe være muligt at videreføre kontoret.
Nu er der optimisme på kontoret i og dets bestyrelse. Et projekt om klimavenlig brandsikring af stråtage har opnået støtte fra Miljøstyrelsen, flere nye ansøgninger om støtte til relevante projekter er undervejs, og Tækkelauget støtter også kontoret økonomisk.

Tak til alle jer, der bidrager til at sikre, at tækkebranchen også fremover har et kontor, der formidler om stråtagets fordele og står for at udvikle fag og tag, så det forbliver det bedste valg, når klimaet skal tilgodeses ved at byggeriet tager ansvar for sit betydelige klimaaftryk.

Disse firmaer støtter Straatagets Kontor som sponsorer:

Extum, Straataek aps v. Michael Simonsen

Tækketraditioner v. Dennis Jørgensen

Bo Henriksen aps v. Peter Henriksen og Poul Hersbøll

Tækkefirmaet Horneby v. Thomas Gerner Petersen

Østjysk Tække- og Tømrerfirma v. Jan Plauborg Pedersen

Tekhek aps v. David Pegrim

Tækkemanden v. Per Keis

Jørand Tækkeforretning aps v. André Tønder

Tækkemand Peter Berg aps

Tækkepartner aps v. Uffe Steen-Nielsen

Tækkemand Steffen S. Helbo

Tækkemand Gert Ludvigsen

Tækkemand Eg Westergren

Søgaard Tæk v. Thobias Søgaard

Tømrer & Tække firmaet aps v. Brdr. Helbo

Slotsgården Tækkefirma v. Ronald Jansen

Caspar Hall, Tækkemand & Tømrer

Straatag.dk v. Finn og Thomas Guld

Tækkemand Peter Thygesen

Tækkemand Per Ringgaard

Tækkemand Mads Hetoft

Tækkemand & Tømrer Hans Pedersen

Tæk & Byg v. Henning H. Hansen

Tækkemand Arne Klüwer

Hemmed Tækkefirma v. Ruud Conijn

 
Du er her: ForsideSponsorer sikrer fremtiden
www.straatagetskontor.dk