Sponsorer sikrer fremtiden

Flere og flere tækkefirmaer støtter nu op om Straatagets Kontor, så alt tyder på, at kontorets fremtid er sikret. Samtidig er der fuld fokus på nye projekter, som både har fokus på tækkefagets fortsatte udvikling og samtidig bidrager til økonomien.

Tæppet blev rykket væk under branchekontorets økonomi, da aftalen om økonomisk støtte via bidrag fra salg af brandfiberdugen Sepatec blev bragt til ophør i marts 2021. Aftalen med firmaet Carlo F. Christensen A/S, der i otte år havde været eneste aktør, der solgte brandsikring med glasfibervæv, ophørte med en uges varsel, fordi der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven. Firmaet fortsatte nogle måneder som sponsor, men da denne aftale også ophørte, var der for alvor økonomisk krise.

Imidlertid har der nu på opfordring meldt sig en række sponsorer, som vi hermed har fornøjelsen af at kunne rette en meget stor tak til. Uden denne støtte ville det næppe være muligt at videreføre kontoret.
Nu er der optimisme på kontoret i og dets bestyrelse. Et projekt om klimavenlig brandsikring af stråtage har opnået støtte fra Miljøstyrelsen, flere nye ansøgninger om støtte til relevante projekter er undervejs, og Tækkelauget støtter også kontoret økonomisk.

Tak til alle jer, der bidrager til at sikre, at tækkebranchen også fremover har et kontor, der formidler om stråtagets fordele og står for at udvikle fag og tag, så det forbliver det bedste valg, når klimaet skal tilgodeses ved at byggeriet tager ansvar for sit betydelige klimaaftryk.

Disse firmaer støtter Straatagets Kontor som sponsorer:

Sepatec, Carlo F. Christensen A/S v. Thor Christensen

Extum, Straataek aps v. Michael Simonsen og Nicolas Care

Sydfynsk Håndværk A/S v. Henrik Henriksen

Tækketraditioner v. Dennis Jørgensen

Stråtækker v. Jacob Enemark

Bo Henriksen aps v. Peter Henriksen og Poul Hersbøll

Tækkefirmaet Horneby v. Thomas Gerner Petersen

Østjysk Tække- og Tømrerfirma v. Jan Plauborg Pedersen

Hedens Tækkemænd v. Peter Bech Graversgaard

Tekhek aps v. David Pegrim

Tækkemanden v. Per Keis

Tækkefirmaet Kim Andersen aps

Jørand Tækkeforretning aps v. André Tønder

Tækkemand & Tømrer Hans Pedersen

Tækkemand Peter Berg aps

Dansk Tækkeservice v. Kristian Holm

Tækkepartner aps v. Uffe Steen-Nielsen

Tækkemand Steffen S. Helbo

Tækkemand Gert Ludvigsen

Stråtag.NU aps v. Fleming Grøfte

Tækkemand Eg Westergren

Søgaard Tæk v. Thobias Søgaard

Tømrer & Tække firmaet aps v. Brdr. Helbo

Slotsgården Tækkefirma v. Ronald Jansen

Caspar Hall, Tækkemand & Tømrer

Straatag.dk v. Finn og Thomas Guld

Tækkemand Peter Thygesen

Tækkemand Per Ringgaard

Tækkemand Mads Hetoft

Tækkemand & Tømrer Hans Pedersen

Tæk & Byg v. Henning H. Hansen

 
Du er her: ForsideSponsorer sikrer fremtiden
www.straatagetskontor.dk