Straatagets Kontor

Stråtaget er klimavenligt og spiller fint sammen med glas og beton på moderne nybyggeri
Stråtaget er klimavenligt og spiller fint sammen med glas og beton på moderne nybyggeri

Straatagets Kontor er tækkebranchens fælles kontor, hvis mål er at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark. Det skal bl.a. ske ved at dokumentere stråtagets miljøfordele samt øge kendskabet til brandsikring.

Et brandsikret stråtag brænder nemlig ikke oftere end alle andre typer tag. Derfor lykkedes det i 2016 at nedsætte bygningsreglementets afstandskrav for stråtækte ejendomme, hvis taget brandsikres i henhold til godkendte metoder.

Stråtagets Kontor yder inspiration til private kunder, arkitekter, byggefirmaer og andre interesserede.
Leder er Jørgen Kaarup, tlf. 21 25 91 88, mail joergen@kaarup.eu

Den hollandske tækkebranche er fordoblet de senere år i kraft af en øget brug af stråtag på nybyggeri – se de mange fotos af nye huse og ejendomskomplekser fra Holland.

Bladet TÆK

Straatagets Kontor udgiver bladet TÆK, som udsendes til samtlige tækkemænd i Danmark og Sverige, samt til udvalgte målgrupper med interesse for og tilknytning til tækkebranchen.

Her kan du læse seneste nummer (nr. 4-2019)

Her kan du finde tidligere numre af bladet

 
Du er her: Forside
www.straatagetskontor.dk