Holland certificerer tagrør

Straatagets Kontor har været i Holland for at høre om kravene til tagrør, når landet begynder at certificere til nytår. Der er spændende nyt fra ”stråtagenes Mekka”

I projekt ”Flere danske tagrør på tagene” er Straatagets Kontor i fuld gang med at definere, hvad der karakteriserer de bedste materialer til tækning. Derfor har kontoret sammen med Ruud Conijn, formand for Tækkelaugets tekniske udvalg, været i Holland for at få klarhed over, hvilke kriterier og krav, der stilles til tagrør, når hollænderne fra nytår certificerer tagrør. Det er et nyt krav i det hollandske bygningsreglement, der medfører, at også materialer til tækning skal have certifikat.

Turen til Holland viste også, at der er forskellige regler og tilskud for høst i Danmark og Holland. I Holland må der høstes helt frem til 15. april, og der ydes EU-tilskud til høst af tagrør.

Begge ting ville medføre en øget produktion af tagrør herhjemme, så nu vil branchekontoret arbejde på at bearbejde myndighederne med den nye viden om forskelsbehandling.

Medlemmer af Tækkelauget og sponsorer kan få mere information om projektet ved at skrive til mail@horneby.dk

I Holland tækkes 3000 nye boliger med stråtag om året