Om Straatagets Kontor

Straatagets Kontor Aps ejes af Tækkelauget, sammenslutningen af tækkemestre, der står for uddannelsen og er medlem af DI Dansk Byggeri.

Straatagets Kontor er branchekontor for de danske tækkemænd.

Formålet med kontoret er at øge anvendelsen af stråtag i nybyggeri for at sikre faget og til gavn for klima og miljø.

Kontoret støttes økonomisk af Tækkelauget.

Kontorets bidrag til flere kvadratmeter stråtag i Danmark er:

  • Opbygning og formidling af viden
  • Medvirken til udviklingsprojekter
  • Arbejde for billigere brandforsikringer
  • Markedsføring og PR
  • Lobbyarbejde over for interessenter i byggebranchen, kommuner og politikere

Kontakt

Konst. direktør Uffe Steen-Nielsen (Formand i Tækkelauget)

Formand Claus Alstrup (Næstformand i Tækkelauget)

Sekretær Christian Ditlefsen (Tækkemand)
kontakt@straatagetskontor.dk