Skrevet om stråtag

BØGER OM STRÅTAGE:

Jørgen Kaarup Jensen:
Det åndbare Hus og Naturens eget Tag

Eget forlag 2019.
Fortællingen om et hus bygget af naturlige materialer, så det kan ånde og få et optimalt indeklima med det mest klimavenlige materiale på tag og facader: STRÅ. Samtidig en fortælling om en særlig slags ”elefantgræs”, som dyrkes på danske marker til stråtage. En afgrøde, der gavner klimaet. Rigt illustreret, primært med farvefotos.
Læs eller download bogen

Jørgen Kaarup Jensen:
Naturens eget Tag

Eget forlag, 2014.
Med sine 176 sider i stort format en bog, der giver inspiration til at bruge stråtaget på helt nye måder. Samtidig rummer bogen viden om det tækkede tag, der med 5.000 års erfaringer bag sig er udbredt over hele verden. Læseren føres rundt i stråtagenes forunderlige verden, fra fortid til nutid og i vidt forskellige lande som bl.a. Yemen, Peru, Japan og Sydafrika.

Det Stråtækte Hus
Udgivet af Foreningen Straatag, 2008

En meget informativ og god bog, der på sine 62 sider kommer godt rundt om stråtaget, herunder om brandsikring samt vedligeholdelse af gamle huse. Skrevet af en række fagfolk. Kan købes hos Foreningen Straatag (se under web-adresser).

Jørgen Kaarup Jensen:
Det levende Tag – Historien om stråtage og tækkemænd

DR Multimedie 2004 (med indlagt DVD)
Rigt illustreret med farvefotos, som kommer hele vejen rundt om tækningen, også i England og Holland. Særkapitler af Søren Ryge Petersen, Peter Wath, bogens fotograf samt professor i arkitektur Johannes Exner. DVD’en fører os rundt i stråtagenes og tækkemændenes forunderlige verden med levende billeder.

Alan Hjorth Rasmussen:
Stråtage. En gennemgang af danske tækkemetoder

Arkitektens forlag, 1966
Bogen tegner et billede af stråtagets historiske udvikling, herunder også tækkemanden som håndværker. Hovedvægten er lagt på at beskrive egnsforskelle og tækkemetoder i slutningen af 1800-tallet. Rummer en lang række interessante citater af historisk værdi.

Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund:
Højt paa Straa (i det gamle sogn). Smaa glimt af glemte skæbner og gammel syssel

Gyldendal 1947
De to forfattere skildrer gammel almuekultur og jysk bondesind. I Højt paa Straa er det primært tækkemanden, der beskrives: dels lyrisk i første tredjedel gennem fortællingen om lille Lavs, der tilfældigt blev tækkemand – dels fagligt med konkrete anvisninger på tækning og mønning med halm, lyng og tørv – og endelig er der en slags interviews med gamle tækkemænd. Dækker tidsperioden fra starten af 1800-tallet og frem til udgivelsesåret.

Jørgen Kaarup Jensen:
Tækkebogen – et stråtag bliver til

Gyldendal 1981
Stråtagets historie, herunder egnsforskelle, men primært vægt på skridt for
skridt-beskrivelse af tækkemandens arbejde med at tække taget (fra før skruemaskinen blev indført). Rigt illustreret med sort-hvide fotos og tegninger, herunder også tekniske tegninger af tækkemandens værktøj med mål.

Marjorie Sanders & Roger Angold:
Thatches and Thatching – a Handbook for Owners, Thatchers and Conservators

The Crowood Press, 2012
En grundig og godt illustreret bog om engelsk tækning i fortid og nutid, skrevet af de to mest vidende på området.

Bill Steen, Athena Steen and Eiko Komatsu:
Built by Hand – Verncular Buildings around the World.

Gibbs Smith, Publisher, Utah, 2003
Utrolig flot bog med 469 sider, som næsten udelukkende består af fotografier af den japanske fotograf Yoshio Komatsu. Otte af disse fotos har Yoshio Komatsu stillet til rådighed her i ”Naturens eget tag”, for der er stråtag på rigtig mange af husene, somer fra hele verden.

Tema om nybyggeri med strå i Holland
traeFagbladet Træ, udgivet af Dansk Byggeri, havde tema om stråtag i juni 2014.

Læs mere om Det Hollandske Mirakel, Træ juni 2014