Generationsskifte tiltrængt

For første gang i historien var de danske rørhøstere samlet som følge af et projekt i regi af Straatagets Kontor – blandt konklusionerne er, at det er på høje tid at få yngre kræfter ind i branchen

Der er kun to professionelle rørhøstere i Danmark under 60 år, og den ældste i branchen er 78 år. Der er masser af potentiale til at øge høsten af danske tagrør, ikke mindst nu, da priserne er steget så voldsomt.

En længere høstsæson vil samtidig kunne give bedre kvalitet, fordi rørene så ville afmodnes bedre.

Det er nogle af budskaberne fra et møde i Ringkøbing, hvor næsten alle professionelle rørhøstere i Danmark var samlet for at drøfte produktion og kvalitet.

Mødet var et led i projekt ”Flere danske tagrør på tagene”, og samtidig blev der samlet fakta om energiforbrug og andet angående miljøforhold ind til den branche-EPD, Straatagets Kontor er ved at udarbejde for danske tagrør.

En EPD er en miljødeklaration, der definerer et byggemateriales klima- og miljøforhold. Det forventes, at stråtag udført af danske tagrør vil opnå vinderstatus på klimaområdet.

Sponsorer og medlemmer af Tækkelauget kan få mere information om både EPD og dialogen med rørhøsterne ved at skrive til mail@horneby.dk